e-Podatki

Switch to desktop

Opis projektu

Celem głównym (strategicznym) Projektu e Podatki jest uproszczenie systemu poboru podatków poprzez usprawnienie (zoptymalizowanie) wewnętrznych procesów biznesowych administracji podatkowej.

Cel strategiczny projektu zostanie osiągnięty przez:

1. Zwiększenie efektywności przetwarzania informacji podatkowych w wyniku budowy i wdrożenia centralnych systemów informacyjnych.

2. Upowszechnienie dokumentu elektronicznego i jego obiegu wewnętrznego w administracji podatkowej.

3. Uproszczenie procedur w zakresie wymiaru i poboru podatków w wyniku zastosowania zaawansowanych technologii ICT.

Korzyści uzyskane w wyniku realizacji Projektu określone są poprzez poniższe rezultaty:

• zastąpienie „ręcznych" czynności sprawdzających i typowania do kontroli dwustopniowym, zautomatyzowanym systemem analizy ryzyka, wykorzystującym kompendium wiedzy o podatniku, dostępne administracji podatkowej,

• centralizację niektórych procesów biznesowych (polegających na przetwarzaniu danych/informacji) i specjalizację jednostek administracji podatkowej, obejmujące również tworzenie centrów usług wspólnych,

• pełną cyfryzację dokumentacji podatkowej i elektronizację prowadzenia spraw i obsługi procesów pracy.

Główne produkty Projektu:

• scentralizowany System Poboru,

• centralna Baza Danych,

• system zarządzania IT,

• system obsługi spraw i procesów pracy,

• system wymiany Informacji Wewnętrznej,

• koncepcja zmian prawnych w zakresie wymiaru i poboru podatków.

Okres realizacji Projektu: 2009 – 2015

Koszt całkowity (zakładany poziom dofinansowania z PO-IG rzędu 85%): 150 741 000 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka